Kurs for viderekomne i bokprat

Kurset er en videreføring av grunnkurset, der nivået er på vanskelighetsgrad 3 (se forklaring på hovedsiden under KURS).

Vi tar for oss en nøkkelscene i boken der hovedpersonen opplever noe som bidrar til en forandring. Denne scenen gjør vi om til en muntlig fortelling, der hensikten er å la publikum bli "pirret" i sin leselyst, fordi de bringes inn i noe de ikke var forberedte på.

Lærer du deg hvordan du kan følelsesmessig  overraske ditt publikum, er du også kommet mange skritt nærmere til det å lage en fortellersituasjon  som de lenge vil huske.

  • Kurset veksler mellom tavleundervisning og praktiske øvelser
  • Personlig veiledning underveis
  • Kursets varighet: 3 - 4 dager
Marianne Svarstad ble beskrevet som saklig, direkte, behagelig og rolig. Flere trakk også frem at hun skapte trygghet i situasjonen, og at hun var totalt til stede for den enkelte deltaker. Hennes evne til å ”presse” hver enkelt deltaker til å fremheve sine sider, uten at det gikk over streken, ble beskrevet som veldig bra. Deltakerne mente også at hun ga gode og konstruktive tilbakemeldinger. 
 - Karin Holme Wesenberg, personalsjef Deichmanske bibliotek