Kurs i tre nivåer: Nivå 1

Muntlig fortellerkunst  tilbyr 3 nivåer på sine kurs. For mer informasjon, se PEDAGOGIKK.

Læringsfokus: Fortelling som personlig uttrykk

Hemmeligheten med å lage en fortelling som berører, er at du våger å være personlig (dette betyr ikke å være privat). Du bør også ha en struktur på det du forteller. Har du ikke det, kan du risikere at tilhørerne "faller av lasset" fordi de ikke forstår hva du mener eller begynner å kjede seg.

På dette kurset vil du - gjennom øvelser - bli aktivisert til å komme i kontakt med minner og fremtidsønsker. Du vil bli stimulert på fantasi og evnen til å "ljuge" og dikte. Og så vil du lære en enkel metode på hvordan du får fortellingen din ryddig og troverdig.

Kurset fokuserer først og fremst på din personlige og kreative prosess. Målsettingen er at du skal få glede, oppmuntring og størrre ferdighet i å fortelle slik at du når frem med det du har "på hjertet".

Kurset passer for alle som ønsker å bli styrket i sin fortellerglede og evne.

Kurset dreier seg ikke bare om å lære en metode, men det dreier seg også mye om personlig utvikling. Marianne Svarstad evner å se hva den enkelte deltaker har av ressurser og klarer å hente det beste fram i den enkelte. Hun er ærlig og direkte, samtidig som hun tydelig viser at hun ønsker deltakerne vel og hun gir deltakerne trygghet til å våge å utfolde seg.

 - Solveig Oddan Holt, Arendal bibliotek