Kurs i tre nivåer: Nivå 2

Muntlig fortellerkunst  tilbyr 3 nivåer på sine kurs. For mer informasjon, se PEDAGOGIKK.

Læringsfokus: Struktur, visualisering og troverdighet

Dette kurset er beregnet for deg som skal fremføre din fortelling i møte med et publikum, enten det er i faglig eller privat sammenheng. Kurset bygger på nivå 1, der deltagerne ble trenet i å være personlige og der de også lærte noe om struktur.

Kursopplegget vil lære deg mer om hvordan du bygger opp en fortelling, slik at du skaper troverdighet, innlevelse og engasjement hos tilhøreren. Du vil også forstå hvordan du kan gjøre fortellingen din om til en "film", der de som lytter til deg "ser" og sanseopplever det som skjer.

Dette opplegget er mer resultatorientert enn det første, der hovedfokus var på fortellerens prosess og forståelse. Det vil være en fordel om du har deltatt på kurs nr. 1, men det er ingen betingelse.

Eit utruleg lærerikt kurs! Først lærte vi teknikkane, så skulle kvar enkelt deltakarar sette dette ut i praksis med øvelsar. Kvar deltakarar fekk ”prøve og feile” og alle lærte av kvarandre. Vi vil understreke Marianne Svarstad sitt engasjement, hennar fargerike person, humor, ærlegheit og vilje til å få fram det særeigne med kvar deltakarar. I tillegg legg ho stor vekt på at deltakarane skal føle tryggleik for å tore eksponere seg sjølve.
- Henni Aasen, BUK-koordinator Norges Røde Kors, Sogn og Fjordane