Grunnkurs for lærere og bibliotekarer i bokprat

Hvordan skaper du leselyst? Hvordan presenterer du en bok, slik at det blir spennende å høre på deg?

Det finnes mange måter å lage en bokprat på. På dette kurset vil du lære hvordan du

  • lager en innledning til en bokpresentasjon, slik at du vekker interesse hos tilhørerne
  • behandler hovedtemaene i boken på en kortfattelig og interessant måte
  • avslutter med en personlig anbefaling, slik at de får lyst til å lese boken

Utgangspunktet for kurset, er at vi griper fatt i muntlige fortellerteknikker. Du kommer til å lære hvordan du kan ta en episode fra boken og gjøre den om til en muntlig fortelling som fascinerer.

Kurset innebærer nivå 1 og nivå 2 (les mer informasjon om dette under nivåbeskrivelse).

  • Undervisningsopplegg: tavleundervisning, praktiske øvelser i smågrupper og plenum
  • Oppfølging med personlig veiledning.
  • Kursets varighet: 6 dager, fordelt på 2 eller 3 ganger.