Fortellerkurs for ledere

Enten du er toppleder eller mellomleder, gjelder det samme: Skal bedriften nå sine målsettinger, er du avhengig av dine medarbeidere. At de trives, at de er motiverte og at de har lyst og overskudd til å yte ”det lille ekstra”. I et samarbeidsklima hvor den enkelte føler seg sett, hørt og verdsatt – vil også innsatsviljen, evnen til å se løsninger, kreativitet og effektivitet vokse.

Derfor er det så viktig at du som leder ikke bare fordyper deg i økonomiske analyser og strategisk planlegging. Det er den mellommenneskelige kompetansen din; evnen til å lytte, forstå, inspirere, oppmuntre og utfordre dine medarbeidere, som blir avgjørende for å få til en god dynamikk og fremdrift. Du må forstå den enkelte. Og de må forstå deg. Hvem du er. Hva du tenker. Hvilke verdier du har. Visjonene. Og hvordan dere kan nå målene dere setter.

Naturligvis skal du fortsette å være realistisk, rasjonell og faktaorientert. Men ikke bare det. For skal du skape tillit – og skal du få dem med på ideene dine – må du nå dem dypere enn det den rene fornuft klarer. Du må appellere til forestillingsevnen deres, slik at de ”ser” og forstår - både med hodet og hjertet. Da vekker du engasjement.

En muntlig fortelling – og den behøver ikke ta mer enn et par minutter – vil kunne være akkurat det kommunikasjonsgrepet du bør ta i bruk for å formidle det du trenger.

På dette kurset skal vi jobbe med fortellinger du som leder kan trenge for å synliggjøre hvem du er og hva du står for – og fortellinger som kan motivere medarbeiderne dine til større pågangsmot og nye utfordringer.

Det er ikke nødvendig med fortellererfaring for å delta.

  • Læringsprosessen vil bestå av noe tavleundervisning, samt praktiske øvelser individuelt, i smågrupper og i plenum
  • Kurspakken går over 6 dager (3 x 2 dager)
  • Kurset rommer nivå 1 og 2 (se nivåbeskrivelsene)