Grunnkurs for ledere i muntlig formidlig og presentasjonsteknikk

Skal du - som leder - informere noe viktig til dine medarbeidere, kunder eller oppdragsgivere, kan det være nyttig å ta overhead og powerpoint i bruk. Teknikken kan hjelpe deg å synliggjøre momenter og begrunne påstander på en effektiv og visuell måte. Men det er sjeldent nok. Noe mer må til; du må til. For det er først når du som menneske og fagperson gir dem mulighet til å se hvem du er og hva du står for, at du virkelig har sjansen til å skape tillit, interesse og samarbeidsvilje.

Mye av det du ønsker å få til, avhenger derfor av hvor god du er i å skape kontakt gjennom muntlig kommunikasjon og formidling.

På dette kurset kommer vi ikke til å vie noen oppmerksomhet til tekniske hjelpemidler. Derimot skal vi konsentrere oss om hva som er grunnreglene for en god, muntlig kommunikasjon, der du som leder skaper kontakt med tilhørerne. Og vi skal jobbe med muntlig formidling, slik at du blir bedre i å tydeliggjøre det du ønsker å uttrykke.

Du vil trenes opp til en større bevissthet om hvordan du kan fortelle på en ryddig og personlig måte, slik at det blir lett å forstå deg og leve seg inn i det du snakker om.

  • Kurset består av praktiske øvelser og personlig veiledning
  • Begrenset deltakerantall
  • Varighet er 4 dager, fordelt på 2 x 2 dager