Bibliotekarkurs i Oslo

Fortelling og formidling - kurs i muntlig kommunikasjon for bibliotekarer

Muntlig dialog med brukerne er viktig på en rekke arenaer i biblioteket – i bokprat, omvisninger, presentasjoner av forfattere og andre foredragsholdere, eventyrstunder, lesesirkler, rådgivning og prat langs reolene. Med større krav til aktiv formidling og arrangement i bibliotekets regi, øker også kravene til bibliotekarenes kommunikasjonsferdigheter.

Fortellerteknikker i ulike jobbsituasjoner

På kurset vil du få en innføring i fortellerteknikker du kan gjøre bruk av i ulike jobbsituasjoner; når du skal presentere, introdusere, formidle, anbefale eller rett og slett fortelle. Teknikkene du lærer, vil kunne gjøre formidlingsevnen din rikere og ryddigere. De er ikke vanskelige å lære; det eneste som kreves er at du tar dem i bruk og trener. Da vil du snart ha muligheten til å kunne fremstå som en ledigere og tryggere formidler; en som kan fortelle på en troverdig og engasjerende måte.

Praktiske øvelser og gruppeundervisning

Kurset består av noe tavleundervisning, men først og fremst fokuseres det på praktiske øvelser: i par, små grupper og delvis i plenum. Kurskonseptet baserer seg derfor på høy aktivitet fra deltakerne.

 

  • Maksimum deltakerantall: 20 personer.
  • Vanskelighetsgrad: Nivå 1 og 2 (se nivåbeskrivelsene).
  • Kurset går over 6 dager, fordelt på to samlinger.

 

NB! Dette kurset vil arrangeres første gang i Oslo:
  • Kursarrangør: Biblioteksentralen
  • Sted: Biblioteksentralen, Malerhaugveien 20, Oslo.
  • Første samling: Onsdag 28.– fredag 30. november 2012
  • Andre samling: Onsdag 9. – fredag 11. januar 2013
  • 09.00–17.00 alle dager

For prisinformasjon og påmelding:

Ring Biblioteksentralen: 22 08 34 00.