Søk på sidene:

Slik bestiller du boken:

Boken "Da Sannheten fikk klærne på - en innføring i muntlig fortellerkunst" kan bestilles direkte her på hjemmesiden, fyll ut skjemaet så vil du motta betalingsanvisning og informasjon på telefon eller e-post.

Gå til bestilling..

Pedagogikken

Noen fortellinger bare "ramler" ut av oss. Det kan være en opplevelse vi har hatt i løpet av dagen, et minne fra fortiden eller en fremtidsdrøm. Eller kanskje noe vi bare har diktet opp. Disse fortellingene som oppstår spontant, har ofte sin kvalitet i at de er umiddelbare og direkte. De skapes fordi vi er i en situasjon med andre, der vi føler kontakt og fortrolighet.

Disse fortellingene som oppstår spontant, har ofte sin kvalitet i at de er umiddelbare og direkte.

Andre fortellinger er et resultat av mye tenking, forberedelse, prøving og feiling. De skal fremføres for et publikum vi kanskje ikke kjenner og som vi ikke føler oss sikre på.

Uansett hvordan fortellingen blir til; skal vi nå frem til tilhørerne, kreves det at vi er følelsesmessig til stede i det vi forteller, at vi vet  hva vi vil formidle og at vi har en ryddighet i det vi gjør.

Kursene på Muntlig fortellerkunst ønsker å ivareta disse kriteriene. Målsettingen er at du skal bli tryggere og ledigere i fortellerrrollen, uansett om du er nybegynner eller viderkommen i fortellerfaget. 

I undervisningen legges det stor vekt på å skape trygghet i gruppen. Opplæringen vil skje både gjennom tavleundervisning, miniforedrag (med eksempler) og praktiske øvelser i smågrupper. Jeg underviser både større og mindre forsamlinger. Når deltakertall og tidsramme tillater det, vil det bli anledning til å fremføre sin fortelling i plenum, der jeg også vil gi deg personlig veiledning. 

Muntlig fortellerkunst tilbyr deg 3 kursnivåer. For å få vite mer, se informasjonen under KURS.