Muntlig formidling av Bibelens fortellinger

Det å kjenne seg følelsesmessig igjen i en annen, kan redusere følelsen av ensomhet. I gjenkjennelsen kan vi oppleve nærhet, forståelse, innsikt, samhold og håp.

Å formidle Bibelens fortellinger, slik at de vekker gjenkjennelse og identifikasjon, er viktig for å utdype, nyansere og spre det kristne budskap. Men fordi Bibelen skildrer mennesker i store eksistensielle valg – der de gjennomgår alle slags følelser – har den også mulighet til å nå langt utover de troendes rekker.

Enhver ikke-kristen og ateist kan kjenne igjen de kriser av ambivalens, tap, savn, hat, smerte, sorg personer i Bibelen gjennomgår – eller tilstandene av håp, gjenforening, glede og lykkeøyeblikk de også kan oppleve. Derfor har Bibelens fortellinger mulighet til å skape engasjement, innsikt og mening til mange, i en vid forstand. Mye er avhengig av hvordan du som formidler lar tilhørerne møte historiene.

På dette kurset tar vi utgangspunkt i fortellinger fra Det gamle og Det nye testamentet (du velger selv hvilken historie du vil arbeide med).  Vi jobber med tekstforståelse – både det som blir beskrevet og det som ligger i underteksten, for å finne frem til budskapet du vil formidle. På bakgrunn av dette tar vi metoder og fortellerteknikker i bruk som kan hjelpe deg til å levendegjøre stoffet.

Målsettingen er at du skal skape en fortelling som tilhørerne kan ”se”, leve seg inn i, oppleve som aktuell og gjenkjennelig – og derfor bli berørte av.

  • Kurset rommer alle nivåene, med spesiell fokus på nivå 3 (se kursnivåer).
  • Varighet er 3 dager, som fordeles etter behov.

Kurset var laget for prester og målsettingen var å lære hvordan vi kunne bruke fortellingen som form i vår forkynnelse med utgangspunkt i bibelsk stoff. Kurset har vært engasjerende og givende. Det var en fin kombinasjon av teori og praksis. Vi som deltakere fikk rikelig anledning til å prøve oss, under veiledning av en svært engasjert og støttende kursleder. Hun førte oss inn på et spennende felt. Jeg opplever at jeg gjennom dette kurset har fått redskap og lært en metode, som vil være til stor hjelp i min formidling av bibelske tekster. Det var stor begeistring blant deltagerne og jeg kan trygt anbefale dette kurset.

- Bjarne Olaf Weider, prost i Øvre Romerike Prosti