Muntlig formidlig og presentasjonsteknikk

Gruer du deg for å snakke i forsamlinger? Er du redd for å virke klossete, tørr, kjedelig?

Vurderer du – hvis du blir bedt om å si noen ord i jobbsammenheng eller ved en privat anledning – alle mulige unnskyldninger for å slippe unna?

Da er dette kurset kanskje noe for deg. Her vil du – i ro og mak – få anledning til å prøve deg ut i trygge omgivelser. Du vil lære hvordan du på en enkel måte kan legge opp det du skal si, slik at innlegget eller talen din blir klar, ryddig og troverdig. Du lærer også hvordan du kan ”krydre” spesielle steder i teksten, slik at du høyner interessen blant tilhørerne og spisser budskapet ditt.

Svært mye av en muntlig formidling avhenger av hvordan du møter publikum. Derfor kommer vi også til å vie mye oppmerksomhet til måten du opptrer og fremfører på. Det å etablere kontakt med tilhørerne – og holde fast ved den – vil være et viktig fokus. Likeledes kroppsspråket og måten du kan bruke ”scenerommet” på.

Her – som i alle kursene Muntlig fortellerkunst tilbyr – vil taushetsløftet være en rammebetingelse for å kunne jobbe trygt. Å bli en god formidler innebærer å prøve og feile om og om igjen. Da er det godt å vite at alle ”feilene” man gjør, ikke vil bli referert som morsomme anekdoter fra andre kursdeltakere.

I læringsprosessen vil det være noe tavleundervisning. Men først og fremst legges det vekt på praktiske øvelser, både med hensyn til det å skape en tekst og å fremføre den. Øvelsene vil skje individuelt, i smågrupper og i plenum. Du vil få personlig hjelp og veiledning underveis.

Kurset passer for deg som er uerfaren og/eller har liten selvtillit i å fremføre en tekst foran en forsamling.

  • Deltakerantallet på kurset vil maksimum være 10 personer
  • Kurset går over 3 dager.