Fortelling i terapi

Innen de fleste psykoterapeutiske retninger er det vanlig at klienten forteller. Om hendelser fra fortiden, tanker om fremtiden, hva som skjer – og ikke skjer - i nåtid. Følelser blir uttrykt, relasjoner beskrevet, situasjoner gjenopplevd.

Utfordringen for mange terapeuter er ikke at klienten ikke forteller. Det som derimot kan være vanskelig, er å hjelpe vedkommende til å bryte fastlåste mønstre, styrke troen på seg selv og evnen til å få til et meningsfullt samspill med andre.

I arbeidet med dette, kan den muntlige fortellingen, som en terapeutisk metode, være et gunstig verktøy å ta i bruk. Og da mener jeg noe annet enn de spontane betroelsene klienten kommer med fra eget liv.
Det er mange måter vi kan bruke den muntlige fortellingen på. Eksempler på dette kan være:

  • Vi kan selv fortelle, ved å dele opplevelser vi har hatt, som støtter opp under det klienten formidler fra egen virkelighet. Vi kan også fortelle, for å trygge klienten i å komme med det hun eller han ”bærer på”, men som enda kjennes for sårbart ut å snakke om.
  • Vi kan gjøre bruk av fantasireiser, som vi guider klienten inn i. En guidet fantasireise kan stimulere de indre bildene, fantasien og det underbevisste. En fin metode for å styrke håp og tro på at livet har noe godt i vente.
  • Sist, men ikke minst; så kan vi gi klienten enkle fortellerøvelser. Disse kan bidra til at hun eller han får hjelp til å komme igjennom indre motstand og få kontakt med sider av seg selv som kanskje lenge har ligget brakk. Øvelsene kan også gi en opplevelse av egne ressurser som lar seg realisere; og de kan hjelpe ham eller henne til å skifte perspektiv. Ved å gjøre dette, kan klienten få øye på nye muligheter og måter å mestre det vanskelige på.

På kurset går vi inn i de ulike måtene å jobbe med muntlig fortelling på i en terapeutisk setting. Kurset vil bestå av praktiske øvelser i par, smågrupper og i plenum. Øvelsene kombineres med mindre forelesninger og samtaler.

  • Kursopplegg: Praktiske øvelser i grupper, forelesninger og samtaler
  • Kursets varighet: 3 dager
  • Vanskelighetsgrad: nivå 1 og 2