"I dag skjedde det at..." - formidling av barns opplevelser til foreldrene

Når man jobber med barn, er det viktig å etablere en god kontakt med barnas foresatte, slik at gjensidig informasjon og samarbeid for barnets beste kan finne sted. En vesentlig oppgave for den som jobber i barnehage eller SFO vil derfor være å formidle noen av aktivitetene og opplevelsene barnet har vært med på i løpet av dagen, til den enkeltes mor eller far. I denne formidlingen er det ikke alltid nok å referere hva som har skjedd på et konkret handlingsplan, ofte vil det også være en fordel om man forteller hva man har observert av barnets forventninger og følelsesreaksjoner da den enkelte situasjon oppsto. På den måten kan samarbeidet om barnets psykososiale utvikling styrkes.

Dette kurset skal handle om muntlig formidling – det vil si å fortelle på en ryddig og engasjerende måte som gjør at ikke mottakeren bare får informasjon, men også ser det hele for seg og følelsesmessig kan leve seg inn i det som blir fortalt. Fortellingen bør ikke ta mer enn et par – tre minutter, av hensyn til at foreldrene kanskje ikke har så mye tid når de henter barna. Derfor blir det viktig at du trenes opp til å formidle hendelser og følelsesreaksjoner barnet har opplevd på en konsis måte, som ikke skaper utålmodighet hos tilhøreren.

Utgangspunktet for jobbingen på kurset vil være erfaringer du som ansatt har opplevd med barn. Disse erfaringene skal vi omdanne til referater/fortellinger beregnet på foreldre, slik at de både med hode og hjerte forstår hva som skjedde og hvordan barnet reagerte på dette.

Vi kommer til å jobbe med praktiske øvelser hele tiden. Du vil lære noen fortellerknep og teknikker som vil gjøre deg til en bedre formidler. Med denne ”verktøykassen” skal du lage en liten fortelling (kanskje til og med flere) basert på konkrete erfaringer du har. Du vil få hjelp og veiledning til å lage historien. Øvelsene skjer individuelt, i par, smågrupper og den store gruppen.

Det er ikke nødvendig å ha erfaring som forteller for å delta. Vi kommer til å legge stor vekt på å skape en trygg atmosfære. Taushetsløfte blir en ramme for arbeidet vårt. Målsettingen er at du skal inspireres, ha det hyggelig, bli mer bevisst på hvordan du kan fortelle på en spennende og engasjerende måte og få trening i å gjøre nettopp dette!

  • Kurset kommer til å gå over 2 dager
  • Vanskelighetsgraden ligger på nivå 1 (se nivåbeskrivelsen)