Fortellingens betydning i veiledning

Veiledning innebærer å kommunisere på et høyt plan. Man skal ”høre” det den andre uttrykker, helst også fange opp det som ikke blir satt ord på. Man skal leve seg inn i, forestille seg og forstå – både med hodet og hjertet. Og man skal selv kunne uttrykke seg, fordi det å veilede i så stor grad handler om å hjelpe den andre til større innsikt, trygghet og fleksibilitet i møtet med utfordrende arbeidssituasjoner.

Hvordan finner vi – som veiledere – frem til ordene som tydeliggjør, fordyper, bidrar til utvikling og gir pågangsmot? Hvordan unngår vi å bli tørre og abstrakte? Hva må til for å konkretisere og skape gjenkjennelse, slik at de som hører på oss kan bli engasjerte og la seg inspirere?

En fortelling har mulighet for å klare mye av dette. Den kan skape bilder, innlevelse og følelsesmessig forståelse. Den kan illustrere på en måte som ofte blir nærere og dypere enn det rasjonelt snakk alene kan klare. Og den behøver slett ikke å være en myte eller et eventyr, den kan vel så gjerne være en ”case-story” eller ta utgangspunkt i egenerfarte opplevelser.

En fortelling kan, når den er blitt jobbet med, fremstå som både strukturert og frodig – og formidles innen en tidsramme på to til syv/åtte minutter. Derfor er den et ypperlig middel å ta i bruk for alle som jobber med mellommenneskelig kommunikasjon.

På dette kurset vil vi ta for oss følgende spørsmål:

  • I hvilke type situasjoner kan det være fruktbart å gjøre bruk av en fortelling?
  • Hva skaper vi fortellingen ut i fra?
  • Hva kan vi gjøre for å få den ”levende”, slik at den kjennes sann ut for de som hører på?
  • Hva bør vi ha i bakhodet når vi fremfører den?
  • Hvordan følger vi fortellingen opp i det videre pedagogiske arbeidet?

Underveis kommer vi til å jobbe praktisk med enkle fortellerøvelser, der deltakerne trenes i par eller smågrupper. Du vil lære hvordan du bygger opp en fortelling slik at du skaper troverdighet, innlevelse og engasjement hos tilhøreren.

  • Kurset rommer både nivå 1 og 2 (se nivåbeskrivelsene)
  • Varighet er 4 dager (2 x 2 dager).